Neděle 19. Leden 2020
logo Hörmann

Naší nejlepší reklamou
je Vaše spokojenost

Za dobu 15 let existence v oboru jsme uspokojili velké množství zákazníků, a to nejen profesionálním, ale i osobním přístupem.

Rolovací vrata a mříže

Rolovací vrata a mřížeV mnoha případech jednoznačně nejlepší rozhodnutí. Dodáváme rolovací vrata až do šířky 11,75 m. Kombinací až tří rolovacích vrat je možno uzavřít halové otvory o šířce až 30 m. Na místech, kde je nutno manévrovat v těsném prostoru jsou požadována robustní vrata, která zůstanou funkční i po lehké kolizi.

Hospodárná, robustní a spolehlivá

Rolovací vrata a rolovací mříže Hörmann z hliníku, oceli a ušlechtilé oceli jsou díky geniálně jednoduché konstrukci s malým počtem součástí obzvlášť hospodárná. Jsou to uzávěry, které se osvědčují v každodenním provozu. Rolovací vrata a mříže zabírají nad otvorem velmi málo místa. Svinou se kompaktně za překladem. Na bocích a v prostoru stropu se neztratí žádná cenná plocha haly. Vysoká specializace ve výrobě rolovacích vrat a mříží značně přesahuje běžný standard. Změna speciálních řešení patří v našem výkonném týmu ke každodenním úkolům.

Rychleji a bezpečněji díky předsazené světelné závoře VLR.

Světelná závora jedoucí s vraty pod podlahovým profilem rozpozná překážky ještě před dotykem a zastaví vrata jakoby předvídavě. Tak se lze bezpečně vyhnout zraněním osob nebo materiálním škodám. Systém integrovaný do konců podlahového profilu je zcela obklopen vodicími kolejnicemi. Při dosednutí na podlahu se díky svému patentovanému mechanismu automaticky vnoří do parkovací polohy. Tak je téměř neviditelný a optimálně chráněný proti poškození. Se světelnou závorou VLR dodrží i rolovací vrata s rychloběžnými pohony (24 ot/min na navíjecím hřídeli) suverénně zákonné mezní hodnoty zavírací síly vrat. Řešení, které zaručuje i na přepravních cestách s rolovacími vraty rychlé a bezpečné výrobní a logistické procesy.

Vrata se zavírají těsněji a šetrněji.

Systém ZAK® posouvá svazek na konzolách a vede rolovací pancíř přesně, aby zabíhal do vodicích kolejnic vždy svisle. Výhody systému ZAK®:

  • Mezera mezi pláštěm rolovacích vrat a překladem je uzavřena, vrata se zavírají těsněji
  • Menší otěr a tření na plášti rolovacích vrat, vrata zůstávají déle hezká.
  • Podstatně menší hluk za provozu vrat.
  • Menší potřebný prostor u překladu

Ocel "full hard"

Ocel »full hard« profilů Decotherm® S zvyšuje odolnost proti vyboulení o trojnásobek a odolnost proti ohybu o 10 % vzhledem k profilům ze standardních materiálů. Díky tomu jsou vrata a mříže obzvlášť odolné proti poškození a stabilní při zatížení větrem.

Významní zákazníci

České dráhy, ČD Cargo, Letiště Praha, Panasonic AVC Networks Czech, Hitachi Home Electronics, Barum Continental, Ekostavby Louny  s.r.o., seznam významných zákazníků zde...

Galerie realizací

galerie realizací

Kontakt

Obchodně technický zástupce:
Milan Albrecht
+420 737 787 975
+420 730 100 060
 
Kudy k nám